Akvamarin


Akvamarin - Ursprung och historia

Akvamarin är en relativt transparent variant av Beryll ( berylliumaluminiumsilikat-mineral. Den är ett cyklosilikat som tillhör det hexagonala kristallsystemet) Akvamarin är enligt gammal tradition och på grund av sin blå / gröna färg som påminner om havsbotten,  havets sten och har tillskrivits många havsgudar. Vikingarna ansåg att den tillhörde deras havsgud Ran. Förr i tiden kastade sjömän ut akvamariner i havet för att få stormar att lugna sig. Akvamarin ligger på 7,5 på Mohs hårdhetsskala. (skalan går från 0-10 och visar reptåligheten hos mineraler, exempel: vatten har o och diamant som räknas som det hårdaste mineralet har 10)

Akvamarin - egenskaper

Akvamarin är bra om du har problem att kommunicera eller känner att du inte får sagt det du önskar, den hjälper dig att tala från hjärtat och utgå från dina egna känslor. Den kan också hjälpa dem som har rädsla för att tala inför publik, bär den gärna med dig när du skall hålla föredrag eller tala inför en folkgrupp.
Akvamarin kan också förstärka ditt mod och ge klarhet i problem som du går och fungerar på.  
Den lindrar också vid förkylningar och urinvägs besvär. Den kan också minskar stress och lugnar omgivningen. Den mildrar också din rädsla och ökar din känslighet. 

Har du akvarium kan du lägga några akvamarin där för att ha glada och friska fiskar.  Om du är vid havet så kan du kasta en akvamarin i din sjunde vågen (den högsta) för extra mycket tur i livet. 

Kristallin form: Hexagonal
Månadssten: Mars
Chakra: Hals
Mohs hårdhetsskala: 7,5