Turmalinkvarts

Turmalinkvarts - ursprung och historia

Turmalinkvarts är en klar kvarts kristall med mörka trådar av svart turmalin i sig. I vissa fall kan kvartsen också innehålla trådar av rosa eller grön turmalin. Den sägs symbolisera den svarta natten och den ljusa dagen genom att sammanlänka den aktiva energin i kvartsen med den lugnare energin i den svarta turmalinen. Den är också förknippad med Yin och Yang då den symboliserar varandras motsatser. 

Turmalinkvarts - egenskaper

Den är jordande sten som stärker kroppens energifält. Turmalinkvarts öppnar upp blockerade och igentäppta bihålor, den kan också läka ärr och sår. Om du lider av social fobi, asperger eller autism kan turmalinkvarts lindra känslor av oro och ångest när man är bland folk. Den är också effektiv som problemlösare, den kan också harmonisera meridianerna i kroppen. Den löser upp spänningar på alla plan.