Klorit

Klorit - ursprung och historia

Klorit är ett silikat av järn, magnesium och aluminium. Den är nästan alltid grön men kan ibland även vara lite vit, gul eller röd. Klorit kan ibland hittas som fantomkristall inuti en bergskristall. Förr i tiden trodde man eftersom Klorit så ofta hittades inuti bergskristall att den var magisk och innehöll ett litet grönt land där det bodde små magiska varelser. 

Klorit - egenskaper

Klorit är en väldigt kraftfull kristall med läkande egenskaper, den stöter bort övernaturliga attacker, den öppnar upp energiblockeringar. Den rensar bort spänningar, den uppmuntrar också kroppen att ta till sig nyttiga bakteriestammar. Den är också en bra kristall att ha i sitt hem då den löser upp ilska och lättretlighet hos familjemedlemmarna.
Den är också förknippad med folk som väljer att äta vegetariskt.