Astrofyllit

Astrofyllit -ursprung och historia

Astrofyllit är en sällsynt sten och har bara hittats på ett fåtal ställen runt om i världen, som exempelvis, Grönland, Norge, Ryssland och Kanada. Mineralsammansättningen i Astrofyllit tungt, mjukt och ömtåligt, det bildas som små stavar/ blad i matrix och har en glans artad yta nästa som metall. Eftersom den är så sällsynt är förekommer den inte i några stora mängder eller i historiska skildringar. Men den har en kraftfull energi och skall absolut inte förringas som healing sten. Den hittades för första gången i Norge 1854. Namnet Astrofyllit kommer i från Grekiskan och betyder: Astro: stjärna phyllon: Blad. Så en ren översättning skulle i så fall vara stjärnblad. 

Astrofyllit -Egenskaper

Detta är en sten med mycket energier, speciellt när det kommer till att hålla oss till sanningen, Astrofyllit uppmuntrar oss att stå för vår sanning, vara vårt mest autentiska jag och alltid tala sanning. Den kan därför ibland kallas äktenskapsstenen då den hjälper människor i förhållanden att vara ärliga och öppna med varandra. Astrofyllit uppmuntrar dig också till att ta tag i din livsresa och hitta ditt kall. En sten som lär oss att känna efter. 

Kristallin formTriklin
Månadssten
Chakra: 
Mohs hårdhetsskala: 3-4