Zebra Jaspis

Zebra Jaspis är yin och yang stenen och öppnar upp våra hand chakran. Den skall fungera ångest dämpande och lindra depression. Zebra Jaspis består av basalt och kvarts. Den skall stärka din empati och få oss att ha större förståelse för andra. Detta skall vara en sten speciellt ämnad för konstnärssjälar då den balanserar upp motpolerna eller det manliga och kvinnliga inom oss.
Zebra jaspis kommer i från Mexico.