Klar Topas

Klar topas, vit topas eller silver topas denna text gäller alla typerna då de är så lika varandra. Detta är den renaste formerna av Topas. Den hjälper dig med rena genuina känslor och handlingar.
Ibland så kan vit topas användas i stället för vit safir då den är mildare i sin utstråling. Vit topas påskyndar tillfrisknandet från förkylning, astma anfall och jobbiga perioder med allergi.
Vit topas aktiverar kosmisk medvetande och inom kristall healing så avlägsnar den fastnad eller stagnerad energi.
I forna Orienten så trodde man att de som bar vit topas faktiskt kunde bli osynliga.