Turmalin

Turmalin - ursprung och historia

Turmaliner är en grupp mineral med komplex kemisk sammansättning aluminiumboratsilikater av alkalimetaller och magnesium.
Något som är intressant med Turmalinen är att det är en kristall som har  pyroelektriska egenskaper, vilket betyder att de genererar ström under upphettning. Turmalin har genom historien blivit misstolkad som rubiner då de kan ha väldigt många olika och vackra färger som liknar exempelvis rubin. Ett känt exempel av de historiskt mest kända "rubinerna" har i efterhand visat sig egentligen vara rubelliter, det vill säga rubinliknande turmaliner. Ett exempel på en sådan "rubin", som alltså egentligen är en turmalin, är stenen i ett smycke som Gustav III skänkte till den ryska kejsarinnan Katarina den stora. Den är 4 cm lång och väger 255 Karat (51 gram).

Turmalin - egenskaper

Turmalin finns i flera olika färger men de gemensamma egenskaperna för alla typer av turmalin är att de omvandlar tät energi till lättare energi, de rengör och renar energier.
Turmalin balanserar samtliga chakran men jordar och stabiliserar jord och baschakrat. Naturliga turmalin stavar renar auran och avlägnsar blockeringar, Turmalin är också en shamanisk sten som ger skydd under rituellt arbete. Den kan användas för meditation, och användes traditionellt för att påpeka en orsak till problem eller en brottsling, och för att indikera en bra riktning att röra sig i.
Turmalin balanserar också manlig och kvinnlig energi i kroppen och kan förbättra din koordinations förmåga. Den tar också bort alla tankar och känslor om att vara ett offer och drar hellre till sig känslor av medkänsla, självförtroende och inspiration.
Turmalin är också kraftigt mentalt helande. 

Kristallin form:Trigonala
Månadssten
Chakra: 
Mohs hårdhetsskala: 7-7,5

Fler typer av turmalin:

Brun Turmalin
Grön Turmalin
Gul Turmalin
Svart Turmalin
Blå Turmalin
Rosa Turmalin
Vattenmelon Turmalin