Blå Opal

Blå opal är som andra blå kristaller bra för hals chakrat och stimulerar din förmåga att kommunicera. Den är emotionellt lugnande och skapar en förbindelse med det andliga livet. Den är också läkande när det kommer till upplevelser från tidigare liv som lever kvar i din själ.