Lemurian Kristall


Lemuria kristall - ursprung och historia

Lemuria kristaller är en bergskristall med speciellt programmerad gudomliga energier och forntida kunskap som Lemurianerna hämtade upp i från speciella energiområden på jorden. Det finns flera kristaller som är förknippade med både Lemurien och Atlantis Grön och lila fluorit är tillexempel förknippad med Atlantis myten. Människor som har gåvan att göra astralresor eller se sina tidigare levda liv har ofta historier från dessa platser. Om Lemurien har funnits eller som i vissa hypoteser kommer att finnas igen i framtiden det kan vi bara spekulera i. Men att det finns nu glömda civilisationer som vi inte har något minne av det är det nog många som är övertygade om.
Människorna som levde i Lemurien sas var andliga harmoniska människor de levde tillsammans i gemenskap och harmoni. De var bildade, inom historia, tro, teknologi och arkitektur. De programmerade kristaller och planterade de runt om i världen för att bevara den forntida kunskapen som de hade fått. Detta skedde innan deras land gick under i ett meteorregn. Det sägs att Lemurien existerade innan Atlantis och att människor från Lemurien flydde till Atlantis och att de sedan blandades med Atlantis folk.

Hur kan man veta att det är en äkta Lemuria kristall?

Hur skall du kunna veta att en kristall är från Lemurien? En äkta kristall från Lemurien har små streck i sig som binder dem samman och som sägs vara programmerade med gudomlig, andlig kunskap. En lemuria kristall är en jättebra kristall att använda om man vill öka sitt andliga sinne och få kontakt med högre väsen. Lemurian kristaller är också bra healing stenar.

Lemuria kristall - egenskaper

Lemuria kristaller stärker ditt inre ljus och låter dig skina, den höjer dina vibrationer och gör det lättare att koppla sig in på den fördolda forntida universella kunskapen som kristallerna skall inneha. Alla Lemuria kristaller är sammankopplade med varandra och de sägs kunna känna av varandra.