Grön Safir

Grön safir stärker din förmåga att minnas drömmar, den stärker också din empati och förståelse för andras svagheter. Den hjälper dig att finna respekt för andra människors trossatser. Förbättrar också både din inre och yttre syn.