Shiva Lingam

Shiva Lingam - ursprung och historia

Shiva Lingam finns endast att hitta vid den heliga floden Narmada i Indien. Den Symboliserar Shiva och fruktsamhet och fertilitet. Stenen är naturligt ovalt slipad och den ovala formen står för den maskulina energin, de vita ränderna eller tecknen på själva stenen symboliserar den kvinnliga energin.

Shiva Lingam - egenskaper

Den har en kraftfull sexuell energi bra för fysisk njutning, och är väldigt bra för par och förhållanden. Det är en sten som symboliserar våra motpoler och lär oss att förstå polariserade krafter och energier. Den lär oss också att se den enade kraften bakom allt i universum.
Shiva Lingam ger oss också balans och självacceptans. 

Om du kämpar med könstillhörighet och inte har hittat din plats, är Shiva lingam en sten som hjälper oss att acceptera oss själva. Den hjälper också dem som längtar efter barn.