Blå Kalcedon

Blå Kalcedon - ursprung och historia

Blå Kalcedon är oftast blåaktig med vita ränder. Blå kalcedon är den vanligaste av kalcedon sorterna och har alltid vita struktur ränder.
Blå kalcedon har en stor plats i vår mänskliga historia och har använts som en beskyddande amulett, De nordamerikanska indianerna slipade blå kalcedon till pilspetsamuletter för att skydda dem och för att få tur.
På 1200-1300 talet ristade man in en stående man med ena handen lyft på blå kalcedon för att få tur i juridiska frågor.

Blå Kalcedon - egenskaper

Om man har problem med mycket bihålsinflammationer eller öronvärk är blå kalcedon bra att bära nära kroppen, den balanserar nämligen kroppsvätskorna och ser till så att det inte byggs upp tryck bakom öronen. Den är också bra på att lindra pollenallergi, hösnuva och andra typer av allergi relaterade näs och hals problem.
Detta är också en kristall för att mäkla fred mellan olika parter, bra att ha i styrelserum eller rum där det fattas beslut då den sägs hjälpa till att få lugn, fred och opartiskhet. Den är också bra på att underlätta inlärningen av nya språk.