Tigerjärn

Tigerjärn - ursprung och historia

Tigerjärn även kallad tigerjaspis eller mugglestone är en kombination av hematit, röd jaspis och tiger öga. Den liknar tiger öga i färgerna men innehåller ofta en blå lila ton, kan också i vissa fall skimra lite. De huvudsakliga fyndplatserna för Tigerjärn är Australien och Afrika. Den är populär inom Feng-Shui kulturen då den sägs kunna ge stabilitet. 

Tigerjärn -egenskaper

Den sägs ha en beskyddande energi som både jordar oss och ger oss stabilitet i vår mentala sökan. Den hjälper oss också att hålla våra känslor i schack och kontrollera våra känsloimpulser.
Tigerjärn sägs också skydda oss mot fara och kan hjälpa oss att övervinna problem eller hinder. Tigerjärn är också en kristall som ökar vårt kreativa uttryck och är därför en sten som kan användas till solarplexus chakrat. Det är också en sten som avslöjar våra innersta känslor och drar fram dem till ljuset.