Azurit


Azurit - ursprung och historia

Azurit eller kopparlasur som det också heter är ett karbonatmineral. Azurit förkommer ofta med kristallmineralet malakit. Namnet Azurit kommer i från det arabiska språket och betyder blå. Det syftar på Azuritens vackra blå färg. 

Azurit - egenskaper

Azurit hjälper till och vägleder dig i den synska utveckligen. I forna Egypten var Azurit så helig att bara prästerna kände till dess egenskaper. Azurit utvidgar sinnet och stärker minnet. Den rensar också bort stress och oro, sorg och nedstämdhet. Den kan hela njurarna, gallblåsan, och levern. Om du är väldigt öppen och mottaglig för kristallers vibrationer och du håller i en Azurit och får hjärtklappning, lägg då genast i från dig stenen. 

Kristallin form:Monoklina
Månadssten
Chakra: hals chakra
Mohs hårdhetsskala: 3,5-4
Kristallvatten: bara indirekt