Fairy stenar

Fairy stones

Älvstenar eller fairy stones har en lång historia som lycko amuletter. De finaste älvstenarna kommer ifrån floden Harricana, vilket är den näst längsta floden i Kanada. Älvstenar är en typ av kalkstens mineral.  Indianerna i norra Quebec regionen samlade in stenarna och använde dem som beskydd mot onda andar. De största älvstenarna satte man på offer platser och altare. Stenarna användes också vid jakt för tur. Älvstenar kan också ges till personer som man älskar för att ge dem extra lycka genom livet.
Älvstenar hjälper oss att utveckla och balansera relationen till naturen och dess magiska väsen. Stenarna visar oss hur vi kan läka precis som naturen läker sig själv. De visar oss också hur vi bäst lever cykliskt för en mer balanserad hälsa. Älvstenar har lugna energier och ger oss tröst när vi behöver lugn och ro. Speciellt om vi känner oss nervösa. 


Fairy stenar

Slutsåld