Kvarts kluster

Vad är ett kluster?

Kvarts / Bergkristall kluster är flera spetsar och formationer som växer utifrån en gemensam bas.
Ett kluster liknas ofta som en enad familj, och har intrigerade energier, där de längre spetsarna symboliserar föräldrarna och de kortare eller mindre representerar barnen eller avlägsna släktingar. Förr var det tradition att sätta fram ett sånt kluster på matbordet vid familjemiddagar.
Kluster av kvarts är bra att ställa i ett rum där familjen eller flera personer vistas mycket då den hjälper familjemedlemmar eller exempelvis ett kontorslandskap att samarbeta tillsammans och leva tillsammans i harmoni. Den hjälper till att få till positiva förändringar. Och är en perfekt motpol till ett mörkt och murrigt rum.
Ett kvarts kluster renar energierna i ett rum men var noga med att rengöra kluster med jämna mellanrum exempelvis i rinnande kallt vatten eller med rökelse. 

Kan alla kristaller växa som kluster?

Nej, alla kristaller växer inte i kluster, det är den kristallina strukturen i en kristall, alltså atom uppbyggnaden som bestämmer om de skall växa som kuber, spetsar, kluster eller liknande former.