Krysokolla

Krysokolla - ursprung och historia

Krysokolla eller krysokoll är ett vattenhaltigt kopparsilikat/ringsilikat. den kan innehålla en mindre andel aluminium. Krysokolla är en eldsten som bildas vid vulkaniska klippor. Ett gammalt namn på krysokolla är kiselmalakit. Det finns nedskrivna texter där krysokoll nämns helt tillbaka till antiken. Då användes den till lödning och speciellt lödning av guldföremål. De äldre amerikanska indianernas medicin män och kvinnor använde krysokolla för att hämta upp jordens energier för att använda till healing.
Något som har blivit mer populärt de senaste åren är att lägga små krysokoll kristaller i en ring runt bilder av världsledare för att världen skall bli en mer lugn och fridfull plats.

Krysokolla - egenskaper

Krysokolla fungerar lugnande och dämpande och är bra att ha mot depression, mardrömmar, ångest och oro.
Den kan också lindra stressrelaterade sjukdomar. Om du har en krysokolla hemma så drar den ut alla negativa energier den är överlag en bra kristall att ha hemma då den kan hjälpa till i relationer som kanske vacklar och ge frid och lugn till hemmet.
Kan också lindra PMS och menssmärtor.

Kristallin form: Ortorombisk
Månadssten
Chakra: Hjärt chakra
Mohs hårdhetsskala: 2,5-3,5