Chiastolit

Chiastolit - ursprung och historia

Chiastolit är ett Islandssilikat som bildas av andalusit och kol, kan även kallas kiastolit eller korsten. Den är ofta grå med ett svart liknande kors inuti stenen.
Den blir ofta förknippad med kristendomen men Chiastolit var en healing sten långt innan kristendomen började använda den som symbol. Den användes tillexempel av de amerikanska indianstammarna som ett medicin hjul. Den har också använts som en symbol för de fyra kardinal sträcken. Öst, väst, norr och söder.

Chiastolit - egenskaper

Den sägs stärka svaga nerver och svaga muskler. Om man bär den i en påse eller i en väska så sägs den ge tur och välgång.
Den har också ett starkt beskydd, därför har många börjat symbolisera den med terrordåd och hatbrott. Det kan vara bra att ha med sig en Chiastolit sten om man skall ut och resa.