Historiekristall

Vad är en historiekristall?

Historiekristall kallas de kristaller där det finns en pyramid form i kristallen. Det är dock inte alla som kan se dem. Enligt gamla myter så sägs det att enbart den personen som kristallen är menad för kan se de olika formerna (pyramid, dörr, portal)
De är även bara synliga i klart ljus.
En historiekristall sägs ha inpräntade hemliga kunskaper antingen från framtiden eller forntiden.
Dessa kristaller är oftast väldigt dyra, Men de sägs hela sin ägare. Vissa kan också se bilder från tidigare liv.