Anhydrit


Anhydrit - Ursprung och historia

Anhydrit är inte den vanligaste kristallen att få tag på, utan faktiskt ganska sällsynt. Det är ett bergartsbildande mineral av typen kalciumsulfat. Anhydrit finns oftast i kalkrika gruvor. Den hittades första gången 1794 i en saltgruva i Tyrolen, 1804 fick den sitt namn av  Abraham Gottlob Werner som var en tysk mineralog med namnet Anhydrit ville han understryka kristallens avsaknad av vatten. Anhydrit har hittats i Sverige i Falu gruva och Malmberget. 

Anhydrit - egenskaper

Den hjälper dig att möta dagen med fattning. Den ger dig styrka på det fysiska planet, den hjälperdig också att stå för dina tankar och meningar och att tala din sanning.
Anhydrit är speciellt bra med halssjukdomar, lägg den över halschakrat för att få hjälp med kommunikation. 

Kristallin form: Ortorombisk
Månadssten
Chakra: 
Mohs hårdhetsskala: 3,5