Mokait Jaspis

Mokait jaspis - ursprung och historia

Mokait Jaspis eller Mookait Jaspis. Kan också ibland kallas Australiensisk Jaspis, eller jordregnbåge. Detta är en kombination av jaspis och chert ibland med fossilinklusioner.
Detta är en sten som är starkt förknippad med den universiella jordmorden som idag kallas för Gaia efter de gamla grekernas jordmor. Och idag står denna kristall i centrum för att vårda vår jords resurser. 

Mokait jaspis - egenskaper

Detta är en kraftfull jaspis! Den rivstartar självläkningssystemet i kroppen, den renar också blodet och påskyndar sårläkning.
Den hjälper dig att finna balansen mellan tankarna och kroppen. Den hjälper dig också att skapa stabilitet i vardagen och stärka din självkänsla. Den pekar också ut flera olika möjligheter för dig och hjälper dig välja den rätta vägen.
Mokait är en sten som hjälper oss att stanna upp och se det vackra omkring oss.
Denna stenen kan ibland vara rätt svårt att utvinna då den ofta finns under bäckar.