Serpentin

Serpentin är oftast grön, svart/grön eller grön med lite rött eller brunt i, den har oftast vackra mönster och kan vara lite spräcklig. Serpentin är en guide sten som sätter dig i kontakt med dina änglaguider. Den öppnar upp minnen från det förflutna och sammanlänkar dem med nutiden och framtiden. Serpentin kan också läka obalanser och känslomässiga sår eller trauman från tidigare förhållanden. Serpentin är bra att hålla i om du skall konfrontera någon från det förflutna. Den stärker också Kalcium och magnesium upptaget i kroppen och kan avlägsna parasiter. Den är också bra att ha när man skall meditera och håller på med andlig forskning.