Isiskristall

Vad är en Isiskristall?

Isiskristall eller moderkristall som den också kallas ibland är ganska ovanlig. Isiskristall är en enstaka flersidig bergkristall med den största sluttande sidan omgiven av fem kanter.
Namnet Isis kommer ifrån den Egyptiska modergudinnan Isis, ( Kleopatra var en av de faraoerna som identifierade sig mest med Isis) Isiskristallen har fått sitt namn efter gudinnan eftersom talet fem är ett heligt tal för Isis och denna kristallen har fem sidor. Isis kulten dyrkas fortfarande runt om i världen. Inom kristendomen är denna kristall knuten till Jungfru Maria.
Isiskristallen är speciellt kraftfull för mödrar och allt som rör barnafödande, fertilitet och småbarnsliv, eller en sorg beroende av att ha förlorat sin mamma. Den är också speciellt bra för förlossningsdepressioner. Isiskristallen är också väldigt helande för personer som har lidit av beroenden av olika slag speciellt sådana med läkemedel eller droger.