Lavasten

Lavasten/ Basalt - ursprung och historia

Lavasten eller lavabergartens ursprung kan ganska enkelt förklaras med smält magma som finner sin väg ut från sprickor, vulkaniska berg eller jordskorpan när den kommer i kontakt med luften början den kylas ned och stelnar under vissa förutsättningar till svarta porösa lavastenar. Flytande lava stelnar till många olika magmatiska bergarter, bland annat pimpsten, obsidian, porfyr och basalt
Första gången som vi vet med säkerhet att ordet lava användes för att sätta ett namn på den utsprutande magman var under vulkanen Vesuvius utbrott den 14 maj3 juni 1737. Där beskrevs utbrottet av  Francesco Seraos och som han vid ett senare tillfälle skrev ned som en vittnesbörd så här skrev han:  "ett flöde av glödande lava" i analogi med vatten och lera som forsade ner för vulkanens sidor efter häftigt regn. Basalt är en typ av mafisk lava som innehåller stora mängder av järn och magnesium.

Lavasten / basalt - egenskaper

Lavasten är en riktigt bra första hjälpen sten då den snabbt minskar oro, stress och depression, den renar auran från negativa energier. Den stärker och stöttar oss när vi går igenom jobbiga perioder och visar att du behöver släppa taget om det gamla för att låta det nya friska komma in.  
Lavasten är en sten som är riktigt bra att bära med sig dagligen, gärna som smycke.