Jacinth

Jacinth - ursprung och historia

Jacinth eller hyacinth zirkon är den röda zirkonen och är oftast gyllene till rödaktigt brun och växer ofta som pyramider på matrix.
Jacinth är en väldigt helig och omnämnd kristall genom historien, redan i det gamla testamentet nämns Jacinth som en av de tolv dyrbara stenarna som infattades i överprästens bröstplatta. I det nya testamentet omnämns Jacinth som en av grundstenarna i heliga landet Jerusalem. Några hundra år senare under 1300 talet bars Jacinth för att skydda mot digerdöden och fortsatte att vara en populär skyddsamulett mot pesten ända fram till det stora pest utbrottet i London 1665. 

Jacinth - egenskaper

Om du skall skriva ett CV, låneansökningar eller andra viktiga brev eller papper så skall du ha en jacinth bredvid dig för att öka chansen för positiva svar. Men låt då jacinthen ligga minst en timme på brevet eller pappret innan du skickar det.
Den är också bra om du vill öka din karisma speciellt om du är säljare eller skådespelare/skådespelerska.
Jacinthen lär oss att uppskatta oss själva för de unika varelser vi är.