Kyanit

Kyanit - Ursprung och historia

Kyanit förekommer som platta bladformiga kristaller, den har en väldigt tät struktur då de bildas i mellan bergarter och gnejs under extremt höga tryck och höga temperaturer. Kyanit hittades för första gången på 1800- talet och har fått sitt namn efter det grekiska ordet kyanos som betyder mörkblå. Kyanit har Anisotropiska egenskaper, vilket betyder att den att den har fysikaliska egenskaper i olika riktningar, det leder alltså energi åt båda hållen.
Den enda kända kyanit gruvan i Europa finns i Hålsjöberg i Ekshärad, Sverige.
Förr i tiden användes kyanit som kompass av de som försökte navigera sig över stora områden. 

Kyanit - egenskaper

Kyanit sägs öppna upp vårt sinne och om du håller i den skall du kunna skapa länk till andra varelser så som djur, växter och andra människor. Den skall kunna hjälpa oss att se andras liv. Den förstärker energier och är utmärkt att använda vid meditation. Den kan hjälpa dig att få kontakt med dina andliga guider eller mentorer. Den balanserar också upp kroppens alla system och ger oss en känsla av frid och inre balans.
Det är också en bra kristall om du vill avsluta relationer som tar mycket energi och inte ger något tillbaka. 

Kyanit är en av de få kristaller som inte behöver renas, då den inte innehåller negativitet.

Kristallin form: Triklin
Månadssten
Chakra: Hals chakra
Mohs hårdhetsskala: 
Kristallvatten: Kan användas indirekt