Grön aragonit

Grön aragonit - ursprung och historia

Grön aragonit kan också kallas Pistage Aragonit det är en ganska ny fyndighet som har hittats i Pakistan. Det är en kombinationssten av flera olika färger av aragonit. Kan förekomma ränder och band i kristallen. 

Grön aragonit - egenskaper

Grön aragonit är en balanserande kristall som hjälper dig att balansera dina känslor, men också att finna balans i vardagspusslet.  Grön aragonit hjälper dig att tänka i nya tankebanor och att inte köra fast i gamla stagnerade mönster. Den styrker koncentrationsförmågan och hjälper dig att slutföra det du har börjat på.