Amazonit


Amazonit - Ursprung och historia

Amazonit är en typ av fältspat. En varietet av mineralet mikroklin. Amazoniten innehåller en liten mängd bly, det är den som gör den vackra blå/gröna färgen. Den har fått sitt namn efter bronsålderns amasoner de kvinnliga krigarna som det antika Grekland pratade om. Det sägs bero på att stenen var helig för de tappra kvinnorna och skulle ge dem styrka.

Amazonit egenskaper

Amazonit är en riktig hälsobringare, den kan hjälpa kvinnor med bröstproblem. Den är också bra på att dra till sig välgång och rikedom. Den hjälper också till att filtrera bort elektromagnetisk förorening men då behöver den placeras mellan dig och föroreningen, exempel: lägg amazonit mellan dig och mobiltelefonen på natten.
Det är en kristall som lugnar sinnet och även nerverna.
Den är också bra att ha om man har problem med kommunikationen, den hjälper dig också att hålla föredrag och föreläsningar med pondus och tydlighet.
Fyndigheter: USA, Canada, Brasilien, Indien, Namibia och Österrike. 

Kristallin form:Triklin
Månadssten: December
Chakra: Hjärt chakra / hals chakra
Mohs hårdhetsskala: 6-6,5