Dioptas

Dioptas - ursprung och historia

Dioptas är en sällsynt sten och kostar en del att köpa, de största huvud fyndigheterna av Dioptas har hittats i Karagandyprovinsen i Kazakstan och Renéville i Kongo-Brazzaville, men fyndigheter har också hittats fast i små mängder i: Iran, Chile, Peru, Tsumebgruvan i Namibia är känd för vackra dioptaskristaller. 
Dioptas är ett smaragdgrönt, sällsynt koppar- och vattenhaltigt silikatmineral med ringstruktur. Dioptas är en en mjuk kristall och är därför oftast för mjuk till att göra ädelstenar av, den angrips av ammoniak när den bildas. Genom historien har dioptas förknippats med kärleksgudinnorna och symboliserar deras skönhet, ömsinthet och kärlek till allt levande.

Dioptas - egenskaper

Dioptas läker hjärtat, och vårt centrala nervsystem, den hjälper till att stabilisera en stadig och friskt hjärtrytm och stabilt blodtryck. Den är också mentalt renande och hjälper oss att bryta vardags missbruk så som att äta fel och ohälsosam mat, jobba för mycket, sova för lite och motionera för dåligt. Den motverkar också viljan att kontrollera andra. Ett tips är att ställa ett grön ljus bredvid din Dioptas och låta det brinna ner helt, då laddas kristallen med kraft för att dra till sig goda saker till ditt liv.

Kristallin form: Trigonal
Månadssten
Chakra: 
Mohs hårdhetsskala: 5