Apatit

Apatit - ursprung och historia

Apatit är ett hexagonalt kristalliserat  kalciumfosfatmineral med ytterligare anjoner. Den kan ha flera olika färger vilket beror på vilka mineralsammansättningar den kan ha. Apatiten kan vara både blå, gul, grön och violett och i vissa fall även genomskinlig. Namnet apatit återspeglar faktiskt att den kan ha så många olika färger då Apatit är grekiska och betyder vilseleda.
Mineralen flourapatit som finns i apatit kristallen är samma mineral som ger skelettet och tänderna sin hårdhet i emaljen.
Apatit är också ett vulkaniskt mineral.
Ursprung, Norge, Sverige, Mexico och vissa platser i Kanada och Finland.

Apatit egenskaper

Apatit kan hjälpa till att kuva hunger, därför är det en bra kristall att bära med sig hela tiden om man försöker att gå ner i vikt. Apatit är en kristall som binder samman framtiden och det förflutna. Den löser upp blockeringar i auran och fungerar väldigt helande på kroppens meridianer ( kroppens små energi vägar) Apatit eftersom den innehåller mineralet flourapatit fungerar stärkande för tänder, skelett och brosk. Apatit kan också hjälpa dig att komma på rätt väg i livet och ge dig en känsla av att allt kommer att lösa sig till sitt bästa. Den minskar också känslan av utmattning och likgiltighet.

Kristallin form:Hexagonalt
Månadssten
Chakra: hals chakra
Mohs hårdhetsskala: 5
Kristallvatten: Kan användas indirekt