Malakit


Malakit - ursprung och historia

Malakit är en vanlig sten men kraftfull, det är  kopparhaltigt mineral som har en sammansättning mellan kopparkarbonat och kopparhydroxid. Malakit är något hårdare än kalksten, om man upphettar en Malakit blir den svart. De största fyndigheterna av Malakit har hittats i Rumänien. Men det har hittats Malakit även i Sverige men i väldigt små mängder och då som smala plattor. 
Malakit är starkt förknippad med de mest kraftfulla kärleksgudinnorna, ett exempel är bergens gudinna i centrala Ryssland, ett annat exempel är Freja vikingarnas gudinna för kärlek och skönhet. 

Malakit - egenskaper

Det är till utseendet en otrolig häftig sten. Men man skall använda Malakit med försiktighet. I sin polerade form är den inte farlig så länge man inte lägger den i vatten och sen dricker eller badar i det. I sin råa form kan den släppa damm, dammet från Malakit är giftigt likaså när den läggs i vatten släpper den i från sig giftiga ämnen.
Fysiskt så kan Malakit lindra tandvärk och tandköttsinflammation, täppta bihålor och förkylnings huvudvärk.
Dock är Malakit onekligen en kraftfull sten som gör mycket gått bara man använder den med försiktighet. Det är en förstärkare både av negativa och positiva energier. Malakit suger upp plutoniumföroreningar och skyddar mot strålning av alla de slag. Malakit går till roten av ett problem och drar det skoningslöst till ytan.
Det finns en kombinationssten med både Krysokolla och Malakit, den har mycket höga läkande vibrationer och kan placeras på ett obalanserat chakra för att försiktig återställa balansen. 

Kristallin form: Monoklin
Månadssten
Chakra: 
Mohs hårdhetsskala: 3,5-4
Kristallvatten: Endast indirekt