Moldavit

Moldavit - ursprung och historia

Moldavit är sällsynt och oftast väldigt dyr på grund utav att källan där den återfinns är uttömd. Moldavit som är en Tektit ( Tektiter är naturligt formade glas mineral bitar som har bildats under ett meteoritnedslag, Tektiter är bland de bergarterna som innehåller minst vatten.)
Just Moldaviten är speciell då den bildades vid ett enda nedslag för ca 15 miljoner år sedan i Moldau flodens dalgång i Tjeckien, Klippstenar på platsen smälte vid kollisionen och slungades iväg över 400 kilometer, när dessa små klippstenar som smält samman med meteoriten svalnade bildades den gröna Moldaviten. På grund utav dens väldigt våldsamma härkomst så sägs den innehålla stark utomjordisk kraft.
Moldaviten är starkt förknippad med de som känner samhörighet till Orions bältet, Sirius och plejaderna.  

Moldavit - egenskaper

Moldaviten helar hela kroppen och även själen och sinnet, en all helare. Den är speciellt bra om man har problem med astma, allergier eller eksem. Om du vill sluta röka skall du bära på en Moldavit dagligen. Den kan också lindra ätstörningar. Fysiskt sett kan det ge en våg av energi i kroppen när man håller i en Moldavit. Den kan också användas för att ställa diagnoser, människor som känner obehag eller ogillar den djupgröna färgen hos en Moldavit har problem med emotioner och behöver villkorslös kärlek, de kan också lida av dolda emotionella trauman.

Moldavit har varit en viktig och mystisk känd sten ända sedan stenåldern, då användes den som amuletter för att bringa tur och rikedom. Den kan också förstärka andra kristallers energi föra dem till högre vibrationer. Den sägs också kunna hjälpa dig kommunicera med utomjordiska varelser.