Gul Aventurin

Gul aventurin är en relativt ovanlig typ och de flesta kommer i från Brasilien. Den får sin färg av inneslutningar av mica och muskovit. Den hjälper dig som vill stärka din självkänsla. Den sägs ta bort pressen som man kan känna från samhället och pressen från förväntningar från andra. Detta är en sten som harmoniserar med solar plexus chakrat. Den inger optimism om framtiden.