Kvarts

Kvarts - Ursprung och historia

Kvarts kristaller är planetens kraftfullaste förstärkare av healing och energi. Kvarts eller kiselsten, är ett mineral bestående av kiseldioxid Den vanligaste varianten av kvart är den färglösa. Förr i tiden kallades kvarts kattfinta eller kattsten.
Kvarts är en av ca 20 olika mineraler som har  piezoelektriska egenskaper, vilket betyder att när kristallen deformeras på ett ordnat sätt så skapas elektricitet. Detta gör att man använder kvart komponenter i mobiltelefoner, radioapparater, kvartsur och datorer. Kvarts är väldigt energi ledande. 

Kvarts - hälsofarligt?

Att använda kvarts eller att bära det som smycken är absolut inte farligt, det som kan innebära hälsofarliga risker är om man andas in det mikroskopiska dammet som blir när man bryter kvarts. Detta dammet kan tränga sig ner i lugnblåsorna. Vilket i värsta fall kan leda till luftvägs relaterade sjukdomar. Om man skal bryta kvarts så skall man alltid använda ett andningsskydd. 

Kvarts - egenskaper

Kvarts kan leda energi, den kan förstärka energi och den kan rena energi. Om du bara vill ha en enda kristall i ditt liv så är kvarts den bästa att satsa på. En otroligt multi helande kristall.
Kvarts kristaller användes ofta inom kristallhealing då dessa egenskaper som att förstärka, leda och rena är viktiga för att kunna balansera kroppens chakran. Kvarts kan också rena och stärka organen i kroppen. Den stärker också koncentrationen och minnet.
Vissa kvartskristaller har förutom de allmänna gemensamma egenskaperna också unika egenskaper, de hittar du i underkategorierna:  

Blå Kvarts
Fantom kvarts
Golden Healer kvarts
Lavendelkvarts
Jordgubbs kvarts
Klar kvarts
Körsbärs kvarts
Rosenkvarts
Rutilerad kvarts
Rökkvarts
Snö kvarts
Mjölk kvarts
Turmalin kvarts