Sardonyx

Sardonyx kombinerar Onyx jordnings- och skyddsenergier, med karneolens styrka och modiga energier. Även känd som band agat, hjälper denna sten fram din inre styrka, att flytta den mot att uppfylla dina drömmar och mål. Sardonyx skall fungera som en daglig påminnelse om att allt är möjligt i livet så länge du lägger all din energi och fokuserar på den. När Sardonyxen naturligt kombineras med Onyx, gör Sardonyx att man verkligen tror och inser att deras önskningar är inom räckhåll. Så ofta fokuserar vi på den negativa sidan av saker, som hur långt bort vi är från glädje, lycka och framgång som vi tenderar att bli avskräckta. Sardonyx driver ett förflutet den punkten och ger den mentala klarhet som behövs för att fortsätta på vår livsväg.