Yoga redskap

Yoga - genom historien

Yoga är från början ett grundläggande begrepp i indisk filosofi, psykologi och religion och var i äldre indisk tradition beteckning på ett flertal olika fysiska och kontemplativa tekniker. Nu för tiden används ordet yoga speciellt här i västvärlden som ett samlings namn på hathayoga. I hathayoga skapar man balans i kroppens "energisystem" för att uppnå fysisk och psykisk hälsa och utveckling. Metoderna som används är reningsprocesser (shatkarma), kroppsställningar (asana), andningskontroll (pranayama), koncentrationsövningar och meditation. Det finns andra typer av yoga former också exempelvis yin yoga.
Ordet yoga är sanskrit och betyder i enkla ordalag att sammanfoga eller att lägga samman. Inom yogatraditionerna används ordet på olika sätt. Det kan syfta på förening mellan atman, den mänskliga själen och brahman, "världssjälen"


Yoga kom till västvärlden

I mitten av 1800 talet fick flera stora filosofer upp ögonen för indisk filosofi detta medförde att yogan fick ett väldigt positivt mottagande i väst. År 1851 publicerades den första boken om yoga i väst, Treatise on Yoga Philosophy av N. C. Paul, som vid sidan av Major D. Basu hade påbörjat moderna vetenskapliga studier av yoga i slutet av 1800-talet. den första indiske läraren som undervisade om yoga i västerlandet var Swami Vivekananda, som på 1890-talet reste runt i Europa och USA. idag är yoga en vanlig träningsform och finns som träningspass på de flesta gym. Många utövar yoga även hemma och det är ett bra sätt att röra kroppen på ett bra och säkert sätt och få igång alla energi punkterna i kroppen. 


Varför skall man praktisera yoga?

Yoga är ett sätt att öka sin medvetenhet i både kroppen och i sinnet, yoga sänker också stress nivån och gör kroppen smidigare. Yoga kan lösgöra muskelvärk och öka blodcirkulationen i kroppen. Det är ett kontrollerat sätt att använda kroppen för att få en annan förståelse för mindfullness. Alla människor skulle må bra av att praktisera yoga. Det har många fördelar både fysiskt och psykiskt.